تازه ترین مطالبپربیننده ترین مطالب

کد مطلب: 4893

نژاد *

همانطور که بر همه روشن است مردم آذربایجان از بازماندگان و نوادگان مادها(شاخه ای از آریانهایی که به ایران آمدند) می باشند تا اینکه بمرور زمان در نتیجه ی تاخت و تاز ترک و مغول دسته های گوناگونی از این نژاد در منطقه ی اردبیل سکونت گزیدند و آمیزشهایی بین نژاد اصلی و مهاجمان رخ داد با این حال تیره های مهاجر به دلیل کمی نفوس نسبت به ساکنان محلی نابود شده و تقریبا اصالت نژاد اولیه نگاهداری شد.(

زبان *

تاریخ نگاران و زبان شناسان، زبانهای باستانی مردم ایران را از جمله استان اردبیل را با این که در اصل و ریشه یکی بوده، پارسی پیشین، اوستایی و پهلوی می دانند و بیشتر زبانهای امروزی ایران را شاخهای تغییر یافته ی آنها می پندارند.

چون مادها از پارسها شکست خوردند و از سال 550 ق.م بر افتادند زبان پارسی در استان اردبیل نیز رواج یافت ولی ساکنان این سرزمین زبان پیشین خود را نگاه داشتند به طوری که در دوران سلوکیها، اشکانیها و ساسانیان نیز به زبان آذری که همان زبان مادری آمیخته با واژه هایی از زبان محلیان پیشین بود سخن میگفتند(9)

در تایید نوشته بالا لازم است که یک سند تاریخی مهم که در این استان کشف گردیده اشاره کرد: قلعه کهنه ، در ارتفاع شرقی دره باغ نوروز مشگین شهر قلعه ای است که با شیبی تند به رودخانه (خیاوچای) منتهی می شود . در مقابل ارتفاع سنگ نبشته پهلوی ساسانی قرار گرفته است .قلعه کهنه در محل همان قلعه باستانی ساسانی بنا شده است که در کتیبه ی خطی داخل دره از قول نارسه هرمز بدان اشاره شده است.

همچنین سنگ نبشته ی شاپور ساسانی که در حدود 100 متری شرق میدان اصلی مشکین شهر در دره ای که به آن باغ نوروز می گویند در کمر کش ارتفاع غربی دره باغ نوروز سنگی بسیار بزرگ وجود دارد که در سینه ی آن خطوط پهلوی ساسانی و باستانی کنده شده است.به باور (گیردگروپ) باستان شناس معروف آلمانی خط پهلوی ساسانی از آنجا که برای نخستین بار در آذربایجان کشف شد از نظر مکانی و زمانی بسیار معتبر است ،این کتیبه به زمان سلطنت شاپور دوم ساسانی مربوط است و از سه بخش تشکیل شده است:

که سطر اول تا سوم تاریخ آن است.این کتیبه به تاریخ ماه هفتم سال بیست و هشت سلطنت شاپور دوم ساسانی یعنی 267سال قبل از هجرت است .از سطر سوم تا نهم کتیبه از شخصی بنام نارسه هرمزد یاد شده است که 6 سال برای ساختن قلعه کار کرده است